MIX NET20+TVwireless

Internet WIRELESS 20/3 Mbps
TV kanali STANDARD

2.599Din.
mesečno

naruči

Želiš superbrz internet,
televiziju vrhunskog
kvaliteta?

Uštedite sa ASTRA MIX paketima

Internet najnovije tehnologije
Najnoviji TV kanali